Introductie

De naam Sion wordt meer dan 150 keer genoemd in de Bijbel. Ze heeft meerder betekenissen. Allereerst was Sion de naam van Jeruzalem en ook de naam van de heuvel waarop deze stad lag. In de geschiedenis ging de naam steeds meer leven als naam voor de stad van God. Deze stad was een vesting, een stad die versterkt was met muren en poorten waarin mensen veilig zijn. Zodoende werd Sion later gebruikt om deze vesting aan te duiden.

Symbolisch laat de naam Sion zien dat een plaats is waar hemel en aarde elkaar ontmoeten, waardoor het een plaats is van hoop.

In onze samenleving zijn er veel mensen die leven zonder hoop en vragen mensen zich af: is er meer tussen hemel en aarde of ziet God nog om naar de schepping en Zijn schepselen?

Omdat wij mensen hoop willen bieden en wij ons geroepen weten om licht voor de wereld te zijn is de missie van de gemeente opnieuw vastgesteld en zoeken we naar manieren om deze in praktijk te brengen. Onze missie luidt: ‘We willen er alles aan doen om missionair te zijn’. Dat betekent dat we voortdurend zoeken naar mogelijkheden om het evangelie van Jezus Christus te verkondigen in woord en daad.

De Volle Evangelie Gemeente Sion is gevestigd te Gorinchem. De gemeente is ontstaan in 1958 als huisgemeente. Sinds 1989 is de gemeente in het bezit van een eigen gebouw aan de rand van een industrieterrein, maar wel centraal gelegen. De vaste bezoekers komen vooral uit Gorinchem en de omliggende dorpen.

VEG Sion is een gemeente die gericht is op de ontwikkeling van een gezond geestelijk leven van haar leden. Enthousiasme en openheid voor de werking van de Heilige Geest zijn belangrijke kenmerken van het gemeenteleven. De gemeente kent zondagse samenkomsten, doordeweekse huiskringen, en een actief kinder- en jeugdwerk.

Wat wij geloven

We zijn als gemeente aangesloten bij de VPE. Dit is een christelijk kerkgenootschap dat behoort tot de wereldwijde Pinkster- en Volle Evangeliebeweging. We onderschrijven de geloofsbasis van de VPE. Hieronder vind je een samenvatting daarvan;

* Wij geloven in de levende God, die hemel en aarde gemaakt.

* Wij geloven en belijden de Bijbel als het Woord van God.

* Wij geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is, die de hemel verliet, geboren werd uit een maagd en mens werd zoals wij.

* Wij geloven dat Jezus Christus tijdens zijn leven op aarde het Koninkrijk van God verkondigde en mensen opriep om je om te keren tot God.

* Wij geloven dat Jezus Christus door te lijden en te sterven aan het kruis voor elk mens de weg vrij heeft gemaakt om in relatie met God de Vader te komen en een heel nieuw leven te leiden.

* We geloven dat Jezus Christus is opgestaan uit de dood. Zijn opstanding is het bewijs van Zijn macht en gezag over zonde, ziekte en dood.

* Wij geloven in de terugkeer van Jezus om als Koning te heersen. Bij deze wederkomst verwachten wij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar de volheid van God dagelijkse realiteit is.

* Wij geloven dat je door de doop door onderdompeling in water laat zien en horen dat Jezus de Heer is in jou leven.

* De doop door onderdompeling is een getuigenis van mensen die laten zien dat ze met Jezus gestorven zijn en zijn opgestaan met Hem. Enkele en alleen om een nieuw leven te leiden.

* Wij geloven dat de Heilige Geest ons zo dicht bij God brengt als maar kan. De Heilige Geest inspireert ons met Gods gedachten, met kracht en vreugde.

* Wij geloven dat je mag bidden om de vervulling met de Heilige Geest. Hierdoor worden we als niet volmaakte mensen in staat gesteld om macht en gezag om onreine geesten uit de te drijven en ziekten te genezen.

* Wij geloven in de kracht van de Heilige Geest, die je in staat stelt om een overwinnend leven te leiden, waarin de vrucht van de Heilige Geest zichtbaar kan worden.

Het huis inrichten…beleidsplan VEG Sion 2016 (download)

Tieners & Jongeren

Jeugdwerk in de gemeente moet niet gericht zijn om betere mensen te maken, maar om te leren met God te leven. Jongeren zijn de gemeente van vandaag en de leiders van morgen. Daarom zijn ze belangrijk.

In de VEG willen we jongeren niet vermaken, maar juist uitdagen. Want we geloven dat er een nieuwe generatie op zal staan in puur geloof. Daarom willen we jongeren uitdagen en toerusten om te leven in afhankelijkheid van God.

Als jongere krijg je kansen in de gemeente. Je mag daarbij fouten maken, maar je krijgt de mogelijkheid om jezelf en de gaven dit God je heeft gegeven verder te ontwikkelen.  VEG Sion heeft gepassioneerde tiener en jongerenleiders die je daarbij willen helpen.