Onze missie

VEG Sion is een eigentijdse en uitnodigende gemeente voor Gorinchem en omstreken. Wij zijn gericht op geloofsgroei en discipelschap zodat wij meer en meer gaan lijken op Jezus.

Onze visie

We willen een warme, open en gastvrije gemeenschap zijn met veel liefde, onderlinge verbondenheid en harmonie.

Wij geloven dat iedereen die Jezus Christus aanneemt als zijn verlosser, geleid door de Geest, door een proces van transformatie gaat. Jezus houdt genoeg van ons om ons te ontvangen zoals we zijn, maar Hij houdt te veel van ons om ons zo te laten. Het onderwijs, kringenwerk en aanvullende trainingen zijn hier ook op gericht.

Wij geloven dat God iedereen kan en wil gebruiken voor Zijn Koninkrijk. Daarvoor hebben wij allemaal unieke gaven en talenten gekregen. Wij verlangen ernaar dat de gemeente een groeiplaats is om deze talenten te ontdekken, te ontplooien en te ontwikkelen.

Daardoor zullen mensen steeds meer in beweging komen, niet uit plicht, maar uit authentiek enthousiasme. Ze dienen God met vreugde en op ontspannen wijze en nemen anderen mee. Iedereen doet wat goed bij hem of haar past, op basis van geestelijke en natuurlijke gaven en persoonlijke belangstelling. Er gaat aantrekkingskracht uit van de gemeente. De gemeente groeit niet door niet alleen vanuit de centrale gemeenteactiviteiten, maar juist door veel mensen die vol van de Geest op diverse manieren anderen aantrekken.

De hele gemeente kan meewerken om de missie en visie van de Sion handen en voeten te geven. Dit alles zoals God ons heeft opgedragen in Zijn Woord:

“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn discipelen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.” Matth. 28:19-20 (NBV)

Basisprincipes en kernwaarden

Vanuit onze missie en visie hebben we een aantal basisprincipes waaraan we ons houden.

In de dagelijkse gang van zaken binnen een gemeente is het belangrijk om ook een aantal “regels” met elkaar af te spreken, zodat je elkaar daarop ook kunt aanspreken. Wij hebben daarom de volgende kernwaarden geformuleerd.

Basis principes
 • We doen alles tot eer van God
 • We doen alles met toewijding
 • Wij laten ons leiden door de Geest
 • Onze persoonlijke relatie met God is cruciaal
 • We besteden veel tijd aan gebed
 • We doen alles in liefde
 • We hebben een zuivere levenswijze
Kernwaarden
 • Wij prediken de principes van Gods woord en handelen daarna
 • Wij accepteren elkaar zoals Christus ons geaccepteerd heeft
 • Wij spreken mét elkaar, niet over elkaar
 • Wij zegenen de ander
 • Wij vergeven elkaar
 • Wij gaan voor echtheid
 • Wij spreken woorden van bemoediging, opbouw en troost
 • Wij kijken naar elkaar door de ogen van Jezus
 • Wij zijn aanspreekbaar op ons gedrag en bereid om verantwoording af te leggen
 • Wij helpen elkaar in alle opzichten, waarbij wij de ander liefhebben als onszel
 • Wij geven het beste van onszelf
 • Wij maken afspraken en komen ze na