Over ons

Volle Evangelie Gemeente Sion bestaat ruim 60 jaar en is een gemeente met ongeveer 150 leden.

Volle Evangelie Gemeente Sion bestaat ruim 60 jaar en is een gemeente met ongeveer 150 leden. Wij zijn een warme en gastvrije gemeente en hechten waarde aan goede onderlinge relaties. Onze oorspronkelijke bediening kenmerkt zich door ons onderwijs over de geestelijke wereld en gaven van de Geest. We vinden het belangrijk dat we met elkaar tijd doorbrengen in de aanwezigheid van God en dat de werking/kracht van de Heilige Geest zichtbaar is in onze gemeente. 


VEG Sion is een familie-gemeente, waarin alle generaties vertegenwoordigd zijn, een gemeenschap van oudere, trouwe leden en nieuwe, jongere gezinnen. Er is een verlangen naar meer van de Geest en Gods aanwezigheid tijdens de diensten, maar ook in de persoonlijke levens van de gemeenteleden. De gemeente is een plek waar mensen warm welkom worden geheten en gestimuleerd worden om met hun gaven en talenten God te dienen. 

De gemeente wordt geleid door een team van toegewijde oudsten. We willen een stabiele en gezond groeiende gemeente zijn waarin Jezus Christus centraal staat en we worden aangemoedigd om op verschillende manieren Zijn liefde met Gorinchem en de wereld te delen. 


We zijn als gemeente aangesloten bij de VPE en onderschrijven hun geloofsbasis.