Over ons

Volle Evangelie Gemeente Sion bestaat ruim 60 jaar en is een gemeente met ongeveer 120 leden.

Gemeente Sion is een eigentijdse en uitnodigende gemeente voor Gorinchem en omstreken. Wij zijn gericht op geloofsgroei en discipelschap zodat wij meer en meer gaan lijken op Jezus. We willen een warme, open en gastvrije gemeenschap zijn met veel liefde, onderlinge verbondenheid en harmonie.

Gemeente Sion bestaat ruim 60 jaar en is een gemeente met ongeveer 120 leden. Onze oorspronkelijke bediening kenmerkt zich door ons onderwijs over de geestelijke wereld en gaven van de Geest.  We vinden het belangrijk dat we met elkaar tijd doorbrengen in de aanwezigheid van God en dat de werking/kracht van de Heilige Geest zichtbaar is in onze gemeente.

We beschouwen onszelf als een familie-gemeente, waarin alle generaties vertegenwoordigd zijn, een gemeenschap van oudere, trouwe leden en nieuwe, jongere gezinnen. De gemeente is een plek waar mensen warm welkom worden geheten en gestimuleerd worden om met hun gaven en talenten God te dienen.
De gemeente wordt geleid door een team van toegewijde oudsten en een voorgangersechtpaar. Michel Meeuws is sinds 2020 voorganger in Sion. Meer over Michel, zie michelmeeuws.com. We zijn als gemeente aangesloten bij de VPE (Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten).

In 2021 hebben we een nieuwe visie voor de gemeente gelanceerd:
Sion: een thuis waar je in volwassenheid kunt groeien.

Deze visie en de woorden: thuis, volwassenheid en groei laten we in de prediking op zondag terugkomen. Vanuit deze visie (de droom) werken we toe naar een missie (de uitvoering). We laten ons hierin vooral leiden door de Heilige Geest en wat op ons als gemeente afkomt. Wellicht kan het zijn dat ook jij daar onderdeel van gaat uitmaken.
We willen als gemeente ons ook interkerkelijk uitstrekken. Het werk van God is zoveel groter als het de eenheid van christenen betreft. Ook daarin laten we ons leiden door de Heilige Geest.