Pastoraat

Pastoraat is afgeleid van ‘pastor’ en betekent herder. Ons grote voorbeeld is de Here Jezus. Hij maakte zichzelf bekend als de Goede Herder. Hij is de Herder die Zijn leven inzet voor zijn schapen (volgelingen). Wat een geweldige Herder hebben wij. We zien uit naar de dag dat Jezus terugkomt en we voor altijd bij Hem mogen zijn.

De gebroken wereld

In de tussentijd leven wij in een gebroken wereld, waarin lijden is en verdriet. Als sinds de zondeval in het paradijs is er angst en schaamte. Misschien herken je bij jezelf gevoelens van afwijzing, minderwaardigheid, bitterheid, depressies, verslaving, of andere negatieve gevoelens? Of worstel je met (geloofs)vragen, rouw/verdriet of ander soortige pijn? Wellicht heb je de hoop al bijna opgegeven dat het ooit anders kan worden.

De Goede Herder

Wij geloven dat we niet hoeven te wachten tot het leven na dit leven. De Here Jezus is ook nu een Goede Herder voor zijn schapen. Hij wil herstel brengen in jouw gebrokenheid. Aan het begin van Jezus’ bediening, vertelde Hij dat de woorden van de profeet Jesaja zijn uitgekomen:

God, de Heer, heeft mij uitgekozen. Hij heeft mij zijn Geest gegeven. Hij heeft Mij gestuurd om aan arme mensen het goede nieuws te brengen. En om aan mensen die lijden, weer hoop te geven. Hij heeft Me gestuurd om tegen gevangen te zeggen: ‘Jullie zijn vrij!’ Hij heeft Mij gestuurd om aan de mensen te vertellen: ‘Er komt een jaar waarin de Heer jullie vergeeft.’ (Lukas 4:18-19)

We helpen graag mee

Wij geloven dat we als gemeente geroepen zijn om het werk van de Here Jezus voort te zetten. Gemeente Sion wil een thuis zijn waar je kunt groeien in volwassenheid. We helpen mensen daarom graag op hun weg naar herstel, om te begrijpen hoe het werkt en ernaar te gaan leven. Dat angst en schaamte mogen plaatsmaken voor blijdschap en vrijmoedigheid.

We bieden hiervoor pastorale hulp op verschillende manieren:

Persoonlijke gesprekken en gebed: 

Er zijn verschillende mensen bereid om met je in gesprek te gaan over de zaken waarmee je worstelt. Neem contact op om te zien hoe we je kunnen helpen bij jouw stappen naar herstel. We geloven en vertrouwen in de kracht van gebed. We bidden daarom graag met en voor je, als je daar behoefte aan hebt.

Bevrijdingspastoraat:

Soms kan het zijn dat emotionele, psychische of lichamelijke problemen een geestelijke oorzaak hebben of dat er sprake is van (generationele) ongezonde bindingen of denkpatronen.

Bevrijdingspastoraat is een vorm van gebedspastoraat waarbij de hulpvrager leert de controle over zijn/haar wil terug te winnen. Waarbij zaken die in het duister zijn aan het licht komen en in de naam Van Jezus en bepaalde machten worden gebonden en weggestuurd.

Het doel is uiteindelijk geestelijke vrijheid en volwassenheid. Dit betekent een verlangen om Jezus na te volgen en te groeien in geloof, liefde, genade en in Zijn Woord.

Vrijblijvend contact

Als dit je aanspreekt, willen we jou uitnodigen om vrijblijvend contact op te nemen. Dat kan via: pastoraat@gemeentesion.nl

Je kunt ook op zondagochtend een dienst bijwonen en na afloop van de dienst is er gelegenheid voor gebed en het maken van een afspraak.