Studie Openbaring

Studie Openbaring

We behandelen een hoofdstuk uit het boek Openbaring.

We lezen het hoofdstuk en er is ruimte voor vragen en verdieping.

Bij elk hoofdstuk krijg je extra achtergrondinformatie.

De toegang is gratis en er is een pauze voor koffie en thee.

We beginnen om 19.30 en eindigen om 21.30.

De cursus wordt 2x per maand aangeboden.

Kijk op de agenda wanneer er een cursusavond is.