Evangelie Zending Brazilie (Oscar & Melina van Eijk) – Brazilie

Evangelie Zending Brazilie (Oscar & Melina van Eijk) – Brazilie

http://ezb.nu en www.bem-br.org

Oscar & Melina zijn de kinderen van Nico & Trijnie van Eijk – zendelingen die sinds 1967 in het binnenland van Brazilië de mensen over Jezus vertellen en die we lang steunen vanuit VEG Sion. Naast evangelisatie zijn er in de loop der jaren vele proejcten opgestart, zoals scholing, (volks)tuinen, kinderdagopvang, een tandartspraktijk en voorlichting over hygiëne. Met hun organisatie “Bem Estar do Menor” (het welzijn van de minderjarige/minderbedeelde) verzetten ze veel werk voor de armen en minderbedeelden in en om Sabinópolis.

Lees meer over Corona in Brazilië en help mee!

Giften (aftrekbaar voor belastingen): Stiching Evangelische Zending Brazilië, via NL86ABNA0482421819

of via het formulier op de website van Gemeente Sion. Kies dan bij Doel voor Evangelische Zending Brazilie.